Please input hiragana, english, kanji you want to search
バスケ

(See バスケットボール) basketball (abbreviation) (noun (common) (futsuumeishi))

バスケットボール

basketball (noun (common) (futsuumeishi))

バスケットボール部 [バスケットボールぶ]

basketball club (noun (common) (futsuumeishi))

プロバスケットボールリーグ

professional basketball league (noun (common) (futsuumeishi))